Organisation, Affärside´och vision

Global Puls är ett aktiebolag med verksamhet som vårdgivare och bemanningsföretag för sjukvårdpersonal framförallt läkare. Bolaget är för närvarande verksamt i Sverige. Bland våra kunder finns bland annat 21 landsting i Sverige och privata vårdgivare.

Ledningsgrupp
Koncern VD, CFO
Staber
Data & IT
Administration & Ekonomi
Sverige
Bemanning av
-Läkare
-Sjkvårdspersonal
Sverige & Internationellt
Vår vision/Affärside´
-Fysiskt vårdcentral i Sverige
-Online vårdcentral för alla, globalt
Bemaning av
-Läkare och sjukvårdspersonal i
Sverige, EU och i utvecklingsländer