Om Global Puls AB

Global Puls AB, ett framgångsrikt vårdgivare och bemanningsföretag som startade sin verksamhet redan 2012. Snart är företaget medlem i Almega, svenskt Näringsliv och arbetgivarorganisationer bland annat vårdföretagarna och bemanningsföretagen.

Global Puls som vårdgivare

Företaget har utvecklat sig ständigt och planerar inom kort att etablera en fysisk och modern vårdcentral i Sverige och en webbaserad vårdcentral för alla. Företagets övergripande vision är att på sikt, växa till ett av Europas ledande sjukvårdsföretag och ge en online, modern och högkvalitetssjukvård till alla, inte bara inom EU utan även  i utvecklingsländer.

Bolaget är registrerat att ha verksamhet även inom försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster, personal bemanning, hemtjänst, äldreomsorg, import och export av sjukvårdsprodukter. Hår och skönhetsvård. Import export samt försäljning av kläder, livsmedel och därmed förenlig verksamhet.

Global Puls Bemanning

Vi hyr ut och rekryterar läkare och samtliga sjukvårdpersonal och hjälper allt ifrån privata och offentliga vårdgivare med kompitenta och duktiga personal.