Vi kämpar för en modern och patientsäker sjukvård för alla